مجموعه‌داستان “ما محتضران مجلوق” مجید خادم

0 نظر
موجود

درباره محصول

اولین نسخه از مجموعه‌داستان “ما محتضران مجلوق” نوشتۀ مجید خادم در سال ۱۴۰۲ منتشر   شده است. نسخه‌های دوم تا بیستم کتاب (برای انتشار تا سال  ۱۴۰۴) نیز پیش‌فروش شده‌اند.

4,000,000 تومان