فهم داستان – درآمدی بر روش تجزیه و تحلیل داستان در متون نوشتاری و سینمایی «کتاب اول: مبانیِ پایه‌ایِ تشخیص و تحلیل و کمپوزیسیون» – جلد دوم – مجید خادم

0 نظر
موجود

درباره محصول

فهم داستان – درآمدی بر روش تجزیه و تحلیل داستان در متون نوشتاری و سینمایی «کتاب اول: مبانیِ پایه‌ایِ تشخیص و تحلیل و کمپوزیسیون» – جلد دوم نوشتۀ مجید خادم در سال ۱۴۰۲ از سوی نشر پرتو رخشید در ۲۵۷ صفحه قطع رقعی منتشر شده است.

250,000 تومان