مجموعه‌داستان جمعی “ساختارشکنان نسل پنجم ادبیات داستانی ایران” به‌کوشش مجید خادم – جلد دوم

0 نظر
موجود

درباره محصول

جلد دوم مجموعه‌داستان جمعی “ساختارشکنان نسل پنجم ادبیات داستانی ایران” به‌کوشش مجید خادم در سال ۱۴۰۲ از سوی انتشارات خانه نیکان لندن در ۳۱۲ صفحه قطع رقعی منتشر شده است.

300,000 تومان