مجموعه‌خاطرات جمعی “از دویدن‌ها و پندارها” به‌کوشش: الهام فردویی و لاله پیلتن

0 نظر
موجود

درباره محصول

مجموعه‌خاطرات جمعی “از دویدن‌ها و پندارها” به‌کوشش: الهام فردویی و لاله پیلتن در سال ۱۴۰۲از سوی انتشارات رخشید در ۱۴۰ صفحه قطع رقعی منتشر شده است.

145,000 تومان