کتاب سال تخصصی “داستان خلاقانۀ سال – حیرت – سال هشتم” ۱۴۰۱

0 نظر
Out of stock

درباره محصول

کتاب سال ویژۀ پنجمین جشنوارۀ سراسری داستان کوتاه خلاقانۀ سال(حیرت) – برترین آثار منتخب سال ۱۴۰۱ این جشنواره.

این شماره فقط به صورت الکترونیک منتشر شده است.

لینک خرید نسخه الکترونیک این مجله از طاقچه