کتاب سال تخصصی “داستان خلاقانۀ سال – حیرت – سال هفتم” ۱۴۰۰

0 نظر
Out of stock

درباره محصول

کتاب سال ویژۀ سومین جشنوارۀ سراسری دوسالانۀ تحلیل و نقد خلاقانۀ داستان کوتاه سال(حیرت) – متن برترین آثار منتخب سال ۱۴۰۰ این جشنواره.

نسخه کاغذی این شماره (۸۴ صفحه خشتی) را می توانید از همین جا خریداری کنید.