درک روایت و فیلم – ادوارد برانیگان

0 نظر
موجود

درباره محصول

درک روایت و فیلم

ادوارد برانیگان

مترجم: جلیل شاهری

انتشارات سیاهرود – ۱۳۹۶

75,000 تومان