فهم داستان – درآمدی بر روش تجزیه و تحلیل داستان در متون نوشتاری و سینمایی «کتاب اول: مبانیِ پایه‌ایِ تشخیص و تحلیل و کمپوزیسیون» – جلد اول – مجید خادم

0 نظر
موجود

درباره محصول

فهم داستان – درآمدی بر روش تجزیه و تحلیل داستان در متون نوشتاری و سینمایی «کتاب اول: مبانیِ پایه‌ایِ تشخیص و تحلیل و کمپوزیسیون» – جلد اول نوشتۀ مجید خادم در سال ۱۳۹۹ از سوی نشر قهوه در ۲۷۰ صفحه قطع رقعی منتشر شده است.

150,000 تومان