شماره ۳ فصلنامه تخصصی ادبیات داستانی وشعر معاصر “داستان شیراز” (فروردین ۹۷)

0 نظر
موجود

درباره محصول

شماره ۳ فصلنامه تخصصی ادبیات داستانی وشعر معاصر “داستان شیراز” (فروردین ۹۷)

این فصلنامه تنها به صورت الکترونیک و از طریق سایت و کتابخوان های طاقچه و فیدیبو عرضه می شود. این شماره رایگان است.

لینک دریافت فصلنامه از طاقچه

لینک دریافت فصلنامه از فیدیبو