درباره ما

درباره ما

این فروشگاه به عرضۀ اختصاصی آثار و تولیدات اعضای انجمن ادبی حیرت می پردازد.

این آثار در دو بخش مجلات و کتاب ها تقسیم بندی شده اند.

مجلات:

۱- کتاب سال داستان خلاقانۀ سال (حیرت): این مجله به صورت سالانه و کاغذی منتشر می شود و حاوی برترین آثار جشنواره های داستان و نقد داستان حیرت است.

۲- فصلنامه تخصصی ادبیات داستانی وشعر معاصر “داستان شیراز”: این مجله به صورت الکترونیک منتشر شده و مجموعه ای از آثار و مقالات و نقدها و متون نظری وپژوهشی را شامل می شود.

کتاب ها:

۱- آثار هنرمندان انجمن ادبی هنریِ حیرت

۲- آثار اعضای باشگاه ملی حیرت (برندگان و برگزیدگان سال های مختلف جشنواره های حیرت)

۳- مجموعۀ داستان های برگزیدگان حیرت (آثار پیشرو و ساختارشکن برگزیدگانی از اعضای انجمن ادبی حیرت)