مجموعه‌داستان جمعی “ساختارشکنان نسل پنجم ادبیات داستانی ایران” به‌کوشش مجید خادم – جلد اول

0 نظر
موجود

درباره محصول

جلد اول مجموعه‌داستان جمعی “ساختارشکنان نسل پنجم ادبیات داستانی ایران” به‌کوشش مجید خادم در سال ۱۴۰۲ از سوی انتشارات خانه نیکان لندن در ۳۳۸ صفحه قطع رقعی منتشر شده است.

300,000 تومان