روایت و کنش جمعی – فردریک دبلیو مِیِر

0 نظر
موجود

درباره محصول

روایت و کنش جمعی (چرا فراخوان های اجتماعی و سیاسی به داستان نیاز دارند)

فردریک دبلیو مِیِر

مترجم: الهام شوشتری زاده

نشر اطراف – چاپ دوم ۱۳۹۹

50,000 تومان

1 در انبار