ساخت گرایی و نشانه شناسی – ترنس هاوکس

0 نظر
موجود

درباره محصول

ساخت گرایی و نشانه شناسی

ترنس هاوکس

مترجم: مجتبی پردل

نشر ترانه – ۱۳۹۴

18,000 تومان

1 در انبار