نظریه روایت پسامدرن – مارک کوری

0 نظر
موجود

درباره محصول

نظریه روایت پسامدرن

مارک کوری

مترجم: آرش پوراکبر

انتشارات علمی و فرهنگی – ۱۳۹۷

17,000 تومان

1 در انبار