مبانی نشانه‌شناسی – دانیل چندلر

1 نظر
Out of stock

درباره محصول

مبانی نشانه‌شناسی

دانیل چندلر

مترجم: مهدی پارسا

نشر سوره مهر – ۱۴۰۰