کتاب سال تخصصی “داستان خلاقانۀ سال – حیرت – سال ششم” و “ادبیات و هنر معاصر – داستان شیراز – سال سوم” ۱۳۹۹

0 نظر
Out of stock

درباره محصول

این سالنامه شامل هر دو مجموعۀ “حیرت ۶” و “داستان شیراز ۳” در یک مجلد است:

کتاب سال ویژۀ پنجمین جشنوارۀ سراسری داستان کوتاه خلاقانۀ سال(حیرت) – برترین آثار منتخب سال ۹۹ این جشنواره.

و همچنین:

منتخبی از آثار و مقالات شماره های ۹ تا ۱۲ فصلنامه تخصصی ادبیات و هنر معاصر “داستان شیراز”

نسخه کاغذی این شماره (۲۹۰ صفحه خشتی) را می توانید از همین جا خریداری کنید.

لینک خرید نسخه الکترونیک این مجله از طاقچه