شماره ۷ فصلنامه تخصصی ادبیات داستانی وشعر معاصر “داستان شیراز” (فروردین ۹۸)

0 نظر
موجود

درباره محصول

شماره ۷ فصلنامه تخصصی ادبیات داستانی وشعر معاصر “داستان شیراز” (فروردین ۹۸)

این فصلنامه تنها به صورت الکترونیک و از طریق سایت و کتابخوان های طاقچه و فیدیبو عرضه می شود.

لینک دریافت فصلنامه از طاقچه

لینک دریافت فصلنامه از فیدیبو